Prakriti Ayurveda

Medicinalväxter ur ett mångkulturellt perspektiv

Från den moderna västerländska örtmedicinen har jag tagit med mig att alla örtmedicinska verkningar i grunden handlar om att stärka kroppens självläkande förmåga.
Från ayurveda har jag hämtat kunskapen om hur örter anpassas individuellt till människor.
Från den kinesiska medicinen kommer insikten om att kroppen och psyket är varandras speglar, samt att det en ört gör med kroppen gör den också med psyket.
I och med studier av olika kulturers folkliga magiska medicin har jag insett möjligheterna med att leka med sin egen verklighetsuppfattning tillsammans med örterna.
Prakriti AyurvedaPrakriti Ayurveda
Prakriti AyurvedaPrakriti Ayurveda